Obec Kanice

Aktuality

Umístění kontejnerů na odpad 2018

ODPADY 2018

 

SUEZ Využití zdrojů a.s. provádí svoz komunálního odpadu v obci Kanice v sudé pondělí.

Obec Kanice má zaveden odvoz a třídění nápojových kartonů, tvz. tetrapaků ( např. obaly od mléka, džusů, kefírů apod.), které mohou občané ukládat do kontejnerů na plasty.


Kontejner na papír bude přistaven u zdravotního střediska:

vždy v poledne v první pátek v měsíci – odvoz v následující pondělí dopoledne

 

Kontejnery na spalitelný a nespalitelný odpad budou otevřeny

od jara do podzimu

vždy v sobotu od 10.00 - 12.00 hod. :

HASIČKA                 30.6.2018

CHOCHOLKY             7.7.2018

ZDR.STŘEDISKO      14.7.2018

DOLNÍ KONEC          21.7.2018

MALÁ STRANA         28.7.2018 

OKÁLY                      23.6.2018

 

Kontejner na BIO odpad ( např. tráva, listí, mech, drobné větvičky )

bude otevřen v areálu Svazarmu u Obnovy 

každou sobotu počínaje 7.4.2018 od 10.00 - 12.00 hod.