Obec Kanice

Aktuality

Umístění kontejnerů na odpad 2019

ODPADY 2019

 

SUEZ Využití zdrojů a.s. provádí svoz komunálního odpadu v obci Kanice v sudé pondělí.

Obec Kanice má zaveden odvoz a třídění nápojových kartonů, tvz. tetrapaků ( např. obaly od mléka, džusů, kefírů apod.), které mohou občané ukládat do kontejnerů na plasty.


Kontejner na papír bude přistaven u zdravotního střediska:

vždy v poledne v první pátek v měsíci – odvoz v následující pondělí dopoledne

 

Kontejnery na spalitelný a nespalitelný odpad budou otevřeny

od jara do podzimu - poté pouze po domluvě na OÚ Kanice

vždy v sobotu od 10.00 - 12.00 hod. :

HASIČKA                  ----------

CHOCHOLKY            -----------

ZDR.STŘEDISKO      ------------

DOLNÍ KONEC          ------------

MALÁ STRANA          -----------

OKÁLY                      ------------

 

Kontejner na BIO odpad ( např. tráva, listí, mech, drobné větvičky )

bude otevřen v areálu Svazarmu u Obnovy 

každou sobotu od jara do konce listopadu 

od 10.00 - 12.00 hod.