Obec Kanice

       Úřední deska

 

Elektronická úřední deska (EÚD) je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, §26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce obce Kanice způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obsah EÚD má informativní charakter. Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, se vyskytují v listinné podobě na úřední desce obce Kanice na parkovišti u obecního úřadu.

Úřední deska
OZV č. 2/2017 - Pálení čarodějnic 30.4.2019
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Min.zemědělství - veřejná vyhláška
Volby do EP 2019 - informace
ÚZSVM -informace pro veřejnost
Úřední deska - archiv změn