Obec Kanice

       Úřední deska

 

Elektronická úřední deska (EÚD) je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, §26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce obce Kanice způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obsah EÚD má informativní charakter. Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, se vyskytují v listinné podobě na úřední desce obce Kanice na parkovišti u obecního úřadu.

Úřední deska
OZV č.2/2017 - informace o pořádání akce
Záměr obce Kanice prodat obecní pozemek část parc. č. 547
Zákon č. 106/1999
Usnesení ZO č. 4/6/2017
Zákon č. 106/1999
ÚZSVM -informace pro veřejnost
Úřední deska - archiv změn