Obec Kanice

       Úřední deska

 

Elektronická úřední deska (EÚD) je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, §26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce obce Kanice způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obsah EÚD má informativní charakter. Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, se vyskytují v listinné podobě na úřední desce obce Kanice na parkovišti u obecního úřadu.

Úřední deska
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška
Zákon č. 106/1999 §5
Zákon č. 106/1999 §5
Zákon č. 106/1999 §5
StÚ Bílovice n.Sv. -Veřejná vyhláška
Vodovody a kanalizace Bílovicko - účetní závěrka, zpráva auditorky a závěrečný účet
Časnýř - účetní závěrka, zpráva auditorky a závěrečný účet
OZV č.2/2017
ÚZSVM -informace pro veřejnost
Úřední deska - archiv změn