Obec Kanice

Vodovody a kanalizace Bílovicko
100 let I. Březovského vodovodu
odkaz na Vodárenskou akciovou společnost a.s.
členské obce svazku
Smlouva jen na vodoměr
Smlouva na přípojku kanalizace
E-kapka-informace provozovatele vodohospodářské infrastruktury-3.číslo
e-Kapka 1/2018 informace od provozovatele vodovodů a kanalizací
Rozpočet 2018 - úprava č.1-Vodovody a kanalizace Bílovicko
Cena vodného a stočného 2018
Rozpočet 2018 - Vodovody a kanalizace Bílovicko
Informace vodárenské - časopis E-kapka 1/2017
DSO Bílovicko - rozpočet 2017
Smlouva na přípojku vodovodu
E-Kapka-4
E-kapka-informace provozovatele vodohospodářské infrastruktury-2.číslo
informace provozovatele-E-Kapka 1/2015