Aktuality

Nadměrný hluk od psů u domu Kanice 134

Obec Kanice na základě podnětu občanů řešila nadměrný hluk, který vydávají psi u domu Kanice 134, jednak s Policií ČR, jednak na úrovni přestupkového řízení a s Krajskou hygienickou stanicí Jmk (KHS).

Oznamujeme výsledek tohoto šetření :

1. Policie ČR nás odkázala na KHS

2. Krajská hygienická stanice provedla na místě šetření a právní výklad uvádíme v příloze

3. Přestupková komise takovéto případy neřeší, nespadají do její kompetence

Zástupci KHS i přestupkové komise odkázali, že narušování pohody bydlení lze řešit občansko právní cestou - tedy podáním žaloby k soudu podle občanského zákoníku par.cca 1016 a násl.

Je tedy bezpředmětné další stížnosti na zvuky vydávající zvířaty podávat na náš úřad. Obecní úřad Kanice není kompetentní takovéto stížnosti řešit.

V Kanicích dne 10.12.2018 zapsal ing.Vladimír Kalivoda, starosta obce Kanice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
psi-u-srubu-zprava-khs-reseni-hluku-2018.pdf 191.5 Kb