Aktuality

Zápis do ZŠ a MŠ Kanice

Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy Kanice

proběhne v pondělí 12. dubna 2021 od 7.30 do 17.00. Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí. 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci  prosíme rodiče, aby si ze stránek www.zskanice.cz z odkazu "Pro rodiče" stáhli formuláře Žádost o přijetí žáka, Zápisní list a Souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů a vyplněné přinesli k zápisu, popř. zaslali pomocí datové schránky.

Pokud budete žádat o odklad, vytiskněte a vyplňte si také Žádost o odklad povinné školní docházky.

Nemáte - li možnost dokumenty vytisknout, budou vám vydány v den zápisu v tištěné formě ve škole.

Rodiče, kteří nebudou moci přijít v tento den, si mohou individuálně domluvit jiný termín na telefonním čísle 736 400 167.

 

Informace k zápisu dětí do mateřské školy 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci prosíme rodiče, aby si ze stránek školy www.zskanice.cz vytiskli a vyplnili formuláře Žádost o přijetí dítěte do MŠ a Evidenční list. Na evidenčním listu je třeba dále nechat potvrdit u pediatra, že je dítě řádně očkováno.

PŘIJÍMÁNÍ VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ A EVIDENČNÍCH LISTŮ bude probíhat 10. a 11. května od 14:00 do 17:30 v mateřské škole Kanice. Rodiče s sebou kromě uvedených dokumentů přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, popřípadě další dokumenty mající vliv na rozhodnutí o přijetí.

Nemáte - li možnost dokumenty vytisknout, budou vám vydány v tištěné formě ve škole.
Bližší informace a kritéria pro přijetí jsou uvedeny na stránkách školy www.zskanice.cz.
 
 
Mgr. Ondřej Dostalík
Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace
Kanice 135