Historie a současnost obce

Historie a současnost obce

Obec Kanice vydala k 650. výročí první zmínky o obci knihu Historie a současnost obce Kanice 1365 - 2015.
Kniha je v prodeji na OÚ Kanice i v obecní knihovně za 250,- Kč.

Obálka knihy

       Historie obce

První zmínka o obci je z roku 1365,kdy osada Kanice náležela k panství Nového hradu,jenž vlastnil Čeněk Krušina z Lichtenburku. Tou dobou zde byla hájovna a několik domů pro sedláky,uhlíře,dřevaře a paliče vápna.
Po dobytí a vypálení hradu švédskými vojsky v 17.století byla správa a řízení osady převedena do Pozořic.V 18.století byla osada Kanice spojena v jednu správní obec s osadou Řícmanice se společnou pečetí.
Od roku 1867 se Kanice staly samostatnou obcí a prvním starostou byl zvolen Jan Ševčík.V této době měla obec 50 domů a 354 obyvatel.

        Současnost obce

Obec Kanice se nachází asi 10 km severovýchodně od Brna v mírném údolí mezi zalesněnými kopci na jižní hranici CHKO Moravský kras. Patří do okresu Brno-venkov (Jihomoravský kraj). Obec je samostatný územní celek,výkon některých pravomocí je delegován do pověřené obce Šlapanice.Nadmořská výška obce je 300-340 m. Výměra katastru obce je 823 ha.
Obec je součástí mikroregionu „Časnýř“,který se skládá z obcí podél stejnojmenného potoka a Babic n.S.,a společně pro všechny obce řeší problémy v oblasti školství,zdravotnictví, dopravní obslužnosti, ochrany život.prostředí, sociální péče, cestovního ruchu a turistiky.
Obec je také součástí sdružení obcí „Vodovody a kanalizace Bílovicko“ za účelem řešení problémů v oblasti zásobování vodou a likvidaci odpadních vod.
V obci pracují tyto organizace :
Jednotka dobrovolných hasičů obce Kanice,založená v r.1892
TJ Sokol Kanice (stolní tenis,kuželky,turistika),založen v r.1895
Klub důchodců
 
Letecké snímky obce Kanice z 5. 9. 2015 od našich přátel ze Spillernu

V roce 2003 byla uzavřena smlouva o partnerství s dolnorakouskou trhovou obcí Spillern.V současnosti je obci přidělen znak a prapor s motivy znázorňujícími těžbu vápence a siluetou vzhůru letícího káněte. 
 
Vlajka a symbol obce Kanice a Spillern
Obec Kanice Partnerská obec Spillern
vlajka obce znak obce  
Prapor obce Kanice Znak obce Kanice znak obce Spillern