Klub důchodců

Klub důchodců Kanice

Klub důchodců v obci Kanice se schází na pravidelných setkáních jednou týdně každý čtvrtek na Obecním úřadě v Kanicích, Kanice 76. O prázdninách, když se pravidelná setkání nekonají, se občasně potkáváme ve čtvrtky v hospodě Zvonička v Kanicích.

Mimo tyto pravidelná setkání Klub důchodců pořádá různé poznávací zájezdy, zájezdy na výstavy, do divadla, atd. a to i v koordinaci s okolními obcemi. Klub důchodců také pořádá pravidelné vánoční besídky a jiné akce.

 

Klub důchodců má v současnosti cca 11 členek. Budeme rádi, když naše řady rozšíříte.

 

V případě zájmu o bližší informace můžete kontaktovat paní Marii Lašákovou, tel. 545213932, mobil 606565248.

 

Neseďte doma a přijďte mezi nás !!!