Úřední deska

 

Elektronická úřední deska (EÚD) je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, §26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce obce Kanice způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obsah EÚD má informativní charakter. Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, se vyskytují v listinné podobě na úřední desce obce Kanice na parkovišti u obecního úřadu.

Úřední deska
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
Volby do PSP ČR 2021 - pozvánka na 1. zasedání členů okrskové volební komise
MěÚ Šlapanice - Návrh změny č. I Územního plánu Kanice
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 -informace
Ministerstvo zemědělství-opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
ÚZSVM -informace pro veřejnost
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Zákon č. 106/1999 -sdělení-pozemky
Úřední deska - archiv změn