Úřední deska

 

Elektronická úřední deska (EÚD) je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, §26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce obce Kanice způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obsah EÚD má informativní charakter. Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, se vyskytují v listinné podobě na úřední desce obce Kanice na parkovišti u obecního úřadu.

Úřední deska
Sdělení dle zákona 106/1999 Sb.
Ministerstvo obrany - návrh OOP
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
ÚZSVM -informace pro veřejnost
Oznámení o výkonu zeměměřických činností
Úřední deska - archiv změn