Úřední deska

 

Elektronická úřední deska (EÚD) je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, §26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce obce Kanice způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obsah EÚD má informativní charakter. Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, se vyskytují v listinné podobě na úřední desce obce Kanice na parkovišti u obecního úřadu.

Úřední deska
Informace o pořádání akce 26.6.2021- OZV č.2/2017
Audit + závěrečný účet obce r. 2020
Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
DSO Časnýř
Ministerstvo zemědělství-opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
ÚZSVM -informace pro veřejnost
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Zákon č. 106/1999 -sdělení-pozemky
Úřední deska - archiv změn