Úřední deska

 

Elektronická úřední deska (EÚD) je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, §26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce obce Kanice způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obsah EÚD má informativní charakter. Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, se vyskytují v listinné podobě na úřední desce obce Kanice na parkovišti u obecního úřadu.

Úřední deska
Opatření vlády z 27.3.2020
Opatření vlády z 26.3.2020
OÚ Kanice - omezení úředních hodin
Opatření vlády z 23.3.2020
MěÚ Šlapanice - veřejná vyhláška
KrÚ JMK - veřejná vyhláška
Rozhodnutí hejtmana JMK
Opatření vlády z 18.3.2020
Jihomoravský kraj - rozhodnutí hejtmana
Opatření vlády z 15.3.2020
Nouzový stav a související usnesení Vlády ČR
Mimořádné opatření-uzavření škol
Mimořádné opatření -COVID-19
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
ÚZSVM -informace pro veřejnost
Úřední deska - archiv změn