Úřední deska

 

Elektronická úřední deska (EÚD) je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, §26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce obce Kanice způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obsah EÚD má informativní charakter. Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, se vyskytují v listinné podobě na úřední desce obce Kanice na parkovišti u obecního úřadu.

Úřední deska

Omezení provozu na OÚ Kanice do 22.1.2021

Opatření obce Kanice v souvislosti s usnesením vlády ČŘ o přijetí krizového opatřeni v minimalizaci osobního kontaktu zaměstnanců s veřejností a jeho nahrazení jinými formami (písemný, elektronický, telefonický).

 

Omezení provozu obecního úřadu do 22.1.2021

 

- omezení úředních hodin pro veřejnost

- stanovení speciálního omezeného režimu pro přijímání a vyřízení žádostí:

 

Pondělí: 8:00 - 11:00 hod.    17.00 - 19.00 hod.
Středa:   8:00 - 13:00 hod.

 

V úřední dny ve vymezeném čase budou klienti obslouženi a jejich žádost bude vyřízena pouze po předchozí

e-mailové či telefonické dohodě.

 

Kontakt pro přijímání a vyřízení akutních žádostí :

e-mail : obec.kanice@gmail.com

telefon : 545 227 234
ID DS : dy2a2ni