Územní plán obce Kanice

Projednávaná ÚPD

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Kanice a pokyny pro zpracování změny č. I ÚP Kanice za období 2015-2019

Vystaveno k veřejnému nahlédnutí: 01.11.2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-zpravy-o-uplat.-up-kanice-2015-2019.pdf 555.8 Kb

Územní plán obce Kanice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
00 - Oznámení o vydání ÚP Kanice - veřejná vyhláška-2014.pdf 33.9 Kb
00 - Územní plán KANICE 062014.pdf 833.5 Kb
B1 - výkres základního členění území.pdf 1025.4 Kb
B2 - hlavní výkres.pdf 1497.7 Kb
B3 - koncepce dopravního řešení.pdf 1327.7 Kb
B4 - koncepce vodního hospodářství - vodovod.pdf 1063.2 Kb
B5 - koncepce vodního hospodářství - kanalizace.pdf 1071.2 Kb
B6 - koncepce energetického řešení, spoje.pdf 1099.7 Kb
B7 - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf 1043.6 Kb
D1 - koordinační výkres.pdf 1783.7 Kb
D2 - výřez koordinačního výkresu.pdf 1202.6 Kb
D3 - výkres širších vztahů.pdf 1227.8 Kb
D4 - výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf 1361.6 Kb

Rozvojový strategický dokument obce Kanice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozvojovy-strategicky-dokument-obce-kanice-2015-podepsan.pdf 1864.2 Kb