Vodovody a kanalizace Bílovicko
odkaz na Vodárenskou akciovou společnost a.s.
členské obce svazku
Smlouva jen na vodoměr
Smlouva na přípojku kanalizace
E-kapka-informace provozovatele vodohospodářské infrastruktury-3.číslo
Postup pro zřízení přípojky vody a splaškové kanalizace.doc
e-Kapka 2/2020
VAS a.s. - pitná voda
Kvalita pitné vody
Rozpočet 2019 - úprava č.2 -Vodovody a kanalizace Bílovicko
Rozpočet 2020 -úprava č.1- Vodovody a kanalizace Bílovicko
Rozpočtový výhled
Rozpočet r. 2020 - Vodovody a kanalizace Bílovicko
Cena vodného a stočného pro rok 2020
E-kapka 1/2019
Rozpočet 2019 - Vodovody a kanalizace Bílovicko
Rozpočet 2018 - úprava č.4 -Vodovody a kanalizace Bílovicko
Cena vodného a stočného pro rok 2019
Smlouva na přípojku vodovodu