Vodovody a kanalizace Bílovicko
odkaz na Vodárenskou akciovou společnost a.s.
členské obce svazku
Rozpočet 2020 -úprava č.2- Vodovody a kanalizace Bílovicko
Rozpočet 2020 -úprava č.3- Vodovody a kanalizace Bílovicko
Rozpočet 2021- Vodovody a kanalizace Bílovicko
Rozpočet 2020 -úprava č.1- Vodovody a kanalizace Bílovicko
Smlouva jen na vodoměr
Smlouva na přípojku kanalizace
Rozpočet 2022 -úprava č.1- Vodovody a kanalizace Bílovicko
Rozpočet 2022 -úprava č.2- Vodovody a kanalizace Bílovicko
Rozpočet 2021 -úprava č.4- Vodovody a kanalizace Bílovicko
Cena vodného a stočného pro rok 2022
Rozpočet 2021-úprava č. 3 - Vodovody a kanalizace Bílovicko
Rozpočet 2022- Vodovody a kanalizace Bílovicko
Rozpočtový výhled VaK Bílovicko r. 2023-2024
e-Kapka 2/2021
Rozpočet 2021 -úprava č.2- Vodovody a kanalizace Bílovicko
Rozpočet 2021 -úprava č.1- Vodovody a kanalizace Bílovicko
Postup při zřízení přípojky vody nebo splaškové kanalizace
e-Kapka 1/2021
Rozpočet 2020 -úprava č.4 - Vodovody a kanalizace Bílovicko
Cena vodného a stočného pro rok 2021
e-Kapka 2/2020
VAS a.s. - pitná voda
Kvalita pitné vody
Rozpočet 2019 - úprava č.2 -Vodovody a kanalizace Bílovicko
Rozpočtový výhled
Rozpočet r. 2020 - Vodovody a kanalizace Bílovicko
Cena vodného a stočného pro rok 2020
E-kapka 1/2019
Rozpočet 2019 - Vodovody a kanalizace Bílovicko
Rozpočet 2018 - úprava č.4 -Vodovody a kanalizace Bílovicko
Smlouva na přípojku vodovodu