Vyhlášky
Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Sbírka právních předpisů -oznámení -1/2022
Obecně závazná vyhláška obce Kanice č.1/2021 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v obci Kanice
Obecně závazná vyhláška obce Kanice č. 1/2020 - o místním poplatku za odpady
Obecně závazná vyhláška obce Kanice č. 1/2019 - o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Kanice č. 2/2017 o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška obce Kanice č. 3/2015 - o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Kanice č. 2/2015 - o nakládání s odpady
Nařízení obce č. 1/2013 - Tržní řád
Obecně závazná vyhláška obce Kanice č. 2/2013 - stanovení podmínek kulturních akcí
Vyhláška obce Kanice č. 3/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška obce Kanice č.1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v obci Kanice
Vyhláška č. 4/2005 o podmínkách volného pohybu psů ze dne 13.1.2005
Vyhlášky - archiv změn